• 1
 • 1
 • 1
 • 1
Drukuj
PDF

Oferta

Prowadzenie książki przychodów i rozchodów

 • Ewidencja operacji gospodarczych
 • Ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 • Ewidencja wyposażenia
 • Sporządzanie rozliczeń z tytułu podatku dochodowego, podatku od towarów i usług 
 • Rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • Bieżące udzielanie konsultacji podatkowych dotyczących prawidłowego dokumentowania operacji gospodarczych 
 • Współuczestniczenie przed organami kontroli oraz udzielanie  niezbędnych wyjaśnień

Prowadzenie ksiąg handlowych

 • Prowadzenie wszystkich ewidencji wymaganych przepisami
 • Opracowanie zakładowego planu kont
 • Sporządzanie raportów miesięcznych
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych dla celów bilansowych i podatkowych
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez główny urząd statystyczny
 • Ewidencja operacji gospodarczych
 • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Ewidencja wyposażenia
 • Sporządzanie rozliczeń z tytułu podatku dochodowego, podatku od towarów i usług
 • Rozliczenia z zakładem ubezpieczeń społecznych
 • Współuczestniczenie przed organami kontroli oraz udzielanie niezbędnych wyjaśnień

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych

 • Ewidencja przychodów
 • Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Ewidencja wyposażenia
 • Sporządzanie rozliczeń z tytułu podatku dochodowego, podatku od towarów i usług 
 • Rozliczenia z zakładem ubezpieczeń społecznych

Obsługa kadrowo – płacowa

 • Sporządzanie list płac, kart wynagrodzeń pracowników oraz ewidencja zatrudnienia
 • Sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS za ubezpieczonych
 • Wyliczanie składek ZUS oraz sporządzanie miesięcznych deklaracji
 • Sporządzanie raportów miesięcznych
 • Rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych, pielęgnacyjnych i innych
 • Wyliczanie podatku dochodowego od osób zatrudnionych sporządzanie deklaracji miesięcznych oraz sporządzanie na koniec roku informacji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
 • Sporządzanie deklaracji PFRON
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników
 • Sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy oraz umów cywilno-prawnych

Pozostałe

 • Konsultacje, porady księgowe i prawne w siedzibie biura
 • Doradztwo administracyjne przed rozpoczęciem działalności i likwidacją
 • Sporządzanie wniosków kredytowych
 • Sporządzanie wniosków o zwrot VAT

Szybki kontakt

Biuro Rachunkowe
Klimczak-Pulit Halina

ul. Karpacka 24/B24, 43-300 Bielsko-Biała

tel. 33 497 07 70, 33 814 59 60
tel.kom. 606 636 287, 601 051 448

e-mail:
biuropodatkowe.bielsko@interia.pl

Łatwy dojazd